Predvídateľné endodontické ošetrenie: od prístupu po plnenie

250,00 

04/10/2024
MUDr. Michal Alexejenko
Andel Elite Dental Center

Dostupnosť 11 na sklade

Kategórií:

MUDr. Michal Alexejenko/DENTLY Bratislava
vyštudoval Lekársku Fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2003 si dokončil špecializáciu v odbore stomatológia a od roku 2009 je členom Asociace Mikrochirurgické Endodoncie v Českej republike. V posledných rokoch absolvoval kurz estetickej stomatológie a kurz endodoncie vo Švajčiarsku a kurz estetickej stomatológie v Turecku. V roku 2009 založil spolu s MUDr. Jurajom Babčanom stomatologické centrum DENTLY.

Sylabus:

Endodontické ošetrenie bez komplikácií – plánovanie a diagnostika pri endodontickom ošetrení, vytvorenie prístupovej kavity, preparácia rotačnými nástrojmi, výplachový protokol a obturácia.
Tieto kroky endodontického ošetrenia na seba úzko nadväzujú a nedajú sa realizovať jeden bez druhého. Na dosiahnutie optimálneho a predvídateľného výsledku slúži rotačný systém, do detailu doladený pre potreby klinickej praxe v kombinácii s najnovším spôsobom obturácie koreňového systému s použitím biokeramického sealeru.

4.10.2024
Časový harmonogram:
09,00 – 09,30 Registrácia účastníkov
09,30 – 12,00 I. blok – teoretická časť
12,00 – 12,30 Prestávka – obed
12,30 – 15,00 II. blok – praktická časť
15,00 Záver – diskusia

Teoretická časť:
– Plánování a diagnostika endodontického ošetření
– Trepanace a zprůchodnění kořenového kanálku, role tzv. preflaringu
– Strojní opracování kořenového kanálku, sequence kořenových nástrojů
– Výplachový protokol, účinnost různých roztoků
– Význam a použití laseru v endodoncii
– Zaplnění kořenového kanálku – použití biokeramického sealeru

Praktická časť:
– Opracování a zaplnění kořenového kanálku
– Každý účastník kurzu obdrží set kořenových nástrojů Maillefer od firmy Dentsply Sirona (v hodnotě 80 €)

Doporučení pro účastníky kurzu:
– Vzít s sebou lupové brýle