Preparace frontálního zubu pro fasetu a miniinvazivní korunku

14/09/2024
doc. MUDr. Radek Mounajjed, DDS., Ph.D., FAP.,
Andel Elite Dental Center

Kategórií:

Preparace frontálního zubu pro fasetu a miniinvazivní korunku:

o Účastníci se seznámí s metodou přípravy frontálního zubu pro aplikaci faset a miniinvazivních korunek.
o Bude demonstrována specifická technika kombinující dva typy preparačních linií na jednom zubu, což umožňuje optimalizovat estetiku a funkčnost restaurovaného zubu.

Životopis:

doc. MUDr. Radek Mounajjed, DDS., Ph.D., FAP.,
zakladatel zubní kliniky DCM v Hradci Králové, se výhradně věnuje protetické stomatologii. Promoval v roce 1994 a následně v roce 1998 a 2001 získal atestace prvního a druhého stupně v oboru protetická stomatologie na Stomatologické klinice FN v Hradci Králové, Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde také v roce 2004 ukončil postgraduální studium a získal titul Ph.D. Je autorem více než 40 publikací a několika kapitol v odborných knihách. Působí jako učitel na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je spoluzakladatelem HDVI a platformy CICERO. Stal se prvním československým lékařem, který vedl celodenní semináře na prestižních univerzitách, jako jsou Harvard a Mayo Clinic, a působí jako externí učitel na Torontské univerzitě v Kanadě. Dr. Mounajjed je držitelem záslužného kříže III stupně který obdržel od ministerstva obrany za organizaci plně digitalizovaného očkovacího centra v O2 aréně. Je členem prestižní Americké akademie pro protetiku. Kromě stomatologie se věnuje horské turistice, RC modelářství a entomologii.