Ústne dýchanie ako príčina vážnych zdravotných problémov, alebo iba krivé zuby?

190,00 

06/09/2024
MDDr. Sylvia Gáliková, Mgr. Adriana Bardiovská
Andel Elite Dental Center

Ústne dýchanie ako často skrytý a prehliadaný problém je dôležité odhaliť veľmi skoro.

Často sú práve ambulancie logopédov, fyzioterapeutov, všeobecných a zubných lekárov prvými, ktorí dokážu pacienta správne diagnostikovať.
Skoré odhalenie ústneho dýchania v detskom veku zaručí správny vývoj dieťaťa nie iba v oblasti chrupu, ale aj správneho rastu tvárových kostí, chrbtice, TMK.

Ak sa problém nespozná včas, často u pacientov pozorujeme problémy pri učení, suché sliznice, zvýšenú kazivosť, chrápanie, bolesti hlavy, zhrbenú krčnú časť chrbtice, skoliózu, stesnanie zubov, predĺženie tváre, zúženie čeľustí, nesprávnu chôdzu a mnoho iných…

Cieľom našej prednášky bude skoré rozpoznávanie ústneho dýchania, vysvetlenie samotných príčin, oboznámenie s liečbou, ale aj s následkami v prípade, keď pacientovi zostane nesprávny spôsob dýchania nediagnostikovaný.

Harmonogram:

08:30 – 08:55  Registrácia
09:00 – 10:30  Ústne dýchanie, jeho definícia a skoré rozpoznanie
10:45 – 11:00  Coffee break
11:00 – 11:30  Šírenie osvety ohľadom témy ústneho dýchania: logopédi, fyzioterapeuti, zdravotné
.                           sestry, všeobecní lekári, zubní lekári, terapeuti…
11:30 – 12:30  Liečba ústneho dýchania, ako na to?
12:30 – 13:00  Obed
13:00 – 16:00  Terapia ústneho dýchania v praxi s jednotlivými cvikmi, alebo ako môžem dieťaťu /
                          pacientovi pomôcť aj keď nie som čeľustný ortopéd?

Rozmery 63417722436 cm