Pokročilé konzervačné ošetrenie: I. Žij a nech žít! II. Prediktabilně

439,00 

10/05 11/05/2024
MUDr. Milan Tomka PhD
Andel Elite Dental Center

PRVNÍ ČAST – ŽIJ A NECH ŽIT!

08:30 – Registrácia účastníkov
09:00 – Zákaz zubného amalgámu – aneb keď obľúbený materiál skomíra
10:00 – Izolácia pracovného poľa – relatívna i absolútna
11:00 – Zubný kaz a RTG diagnostika – pozorovať, pripraviť kedy
12:30 – Obed

13:30 – Preddiktabilné nastavenie zubného kazu. Stanovení vitality – diagnostika a vyšetrenie. Z achovanie vitality a súvisiace faktory. Klinická a histologická klasifikácia.
15:00 – Stratégia tvorby zubného kazu. SMART technika. Halová technika. Ultrakonzervativní ošetření. Recidivujúci zubný kaz. Metody exkavácie zubného kazu – totálne, odložené, selektívne.
Specifika pôvodu hlbokého zubného kazu. Biomimetický prístup. Alternatívna stratégia „Práca na istotu“.

18:00 – Záver a otázky
19:00 – Neformálna večera v podniku: Pivárnička Nad Rínkom

DRUHÁ čáST – PREDIKTABILNě

07:45 – Registrace účastníků
08:00 – Úvod – predchádzajúci díl shrnutí. Požiadavky na materiály s ohľadom na zachovanie vitality.
10:00 – Zákroky se zachovaním vitality zubní dřeně. Pulpotómia. Prímé prekrytie.
12:30 – Obed
13:00 – Kompozita v laterálnom úseku. Typická príprava.
15:00 – BULK kompozit – keď dva robia to isté …
16:00 – Modelace Okluze. Klasická modelácia a moderná alternatíva.
16:30 – Záver a otázky