Komplexný pohľad na detského pacienta. Zhodnotenie potreby interceptívnej terapie, interdisciplinárna…

220,00 

23/11/2024
MDDr. Soňa Lisá
Andel Elite Dental Center

Dostupnosť 30 na sklade -

Registrácia: 8:30 – 8:55 hod.

Začiatok prednášky: 9:00 hod.

Coffee break: 10:30 – 10:45 hod.

Obed: 12:30 – 13:00 hod

Coffee break: 14:30 – 14:45 hod.

Záver: 16:30 hod cca

Je možné včasným zhodnotením vývojových anomálii dieťaťa zmeniť jeho rast?
Ako vplýva interceptívna liečba na zlepšenie kvality spánku a vývoja neurokognitívnych
funkcií dieťaťa a tým na celkové zdravie a kvalitu života detí?
Ako si vytvoriť okolo seba tím špecialistov a zvýšiť kvalitu výsledkov našej práce?

CV
Vyštudovala som v LFUK v Bratislave. V roku 2011 sme si spolu s manželom založili kliniku SOMADENT na Starej Turej, kde ponúkame s ďalšími lekármi nadštandardné ošetrenie pod mikroskopom. Špecializovala som sa na pedostomatológiu a následne na čeľustnú ortopédiu. Od roku 2020 som členom úzkeho kruhu špecialistov v tíme ASAP- (airway, sleep and pediatric pathway). Špecializačné štúdium som na SZU ukončila v roku 2023.
MDDr. Soňa Lisá