Hands-on Root Canal Re-Treatment (RCRT)

1229,00 

28/02 29/02/2024
MUDr. Daniel Černý PhD
Andel Elite Dental Center

Dostupnosť Dostupné na objednávku

Kategórií:

Root Canal Re-Treatment (RCRT)
Praktický kurz – sylabus
MUDr. Daniel Černý, Ph.D.

Úvod
Opakované endodontické ošetření je častým řešení stavu periapikální patologie po již proběhlém
endodontickém ošetření. Tento stav typický pro země, kde je endodontické ošetření součástí
základních výkonů zdravotního pojištění a není rezervováno výhradně do rukou endodontického
specialisty. Na rozdíl od prvotního ošetření endodontu je třeba počítat při výkonu s pestrou
plejádou logických i nežádoucích stavů, které vznikly během prvotního ošetření bez ohledu zda k
tomu došlo zákrokem jako takovým, nezkušeností operatéra, podfinancováním nebo zbrklostí.
Mezi typické stavy, které se při RCRT řeší patří:

• Sejmutí korunky / vyjmutí nástavby
• Oprava trepanačního otvoru
• Odstranění kořenové výplně z různých materiálů (gutaperča, epoxidový/pryskyřičný sealer,
rezorcin-formaldehydová pryskyřice, calcium-silikáty, fosfátový cement, stříbrné čepy a jejich
kombinace)
• Nedokonalá preparace kořenového systému (koronárně, apikálně)
• Ledging (římsa v průběhu kanálku v důsledku nesprávné instrumentace)
• Nedokončená preparace (nedosahuje k apexu, nezahrnuje všechny kmeny)
• Mechanické poškození apikální části kořene (zipping)
• Nedokončená dezinfekce / opakovaná infekce dentinových tubulů
• Perforace kořenového systému
• Vyjmutí fragmentů nástrojů z kořenového systému

Jakkoliv tento výčet není konečný, je jasné, že připravit se na všechny eventuality RCRT nelze
během jediného cvičení. Teprve opakovaná praxe se supervizí poskytne zkušenost řešit všechny
nebo přinejmenším většinu situací zde nastíněných.
Praktické cvičení aktuálního kurzu se zaměří na nejčastější problémy spojené s RCRT. Kromě
připravených replik využijeme i Vašich dovezených extrahovaných zubů, abychom rozšířili cvičení
o nenadálé situace.

Sylabus:
1. Teoretický úvod k praktickému kurzu
2. Šetrné odstraňování GTP (replika TrueTooth) – použití rozpouštědla
3. Odstraňování rezorcín-formaldehydové pryskyřice (Foredent, replika TrueTooth) – mechanicky+
rozpouštědla
4. Oprava ledge (plastový kanálek) –
5. Vyjmutí fragmentu nástoje NiTi (replika TrueTooth)
6. Aplikace MTA na otevřený apex pomocí MAP systému (replika TrueTooth)
7. Dotazy, kazuistiky frekventantů
8. Práce na vlastních donesených zubech (předem prosím 15 min do 1% NaClO)

Poznámky
Kurz se skládá z 2x 5 vyučovacích hodin
Kurz je limitován pouze na takový počet účastníků, aby všichni pracovali s operačním
mikroskopem.
Veškeré potřebné vybavení bude na kurzu k dispozici.
Lector challenge
Když najdete mezi extrahovanými zuby něco zajímavého, snad i obtížného, ale teoreticky
řešitelného, přivezte to a zkusíme, zda bych si s tím sám poradil. 🙂

Harmonogram:
28.2.2024

9:00 teoretický úvod
Coffeebreak
10:15 hands-on časť 1
12:00 obed
13:00 hands-on časť 2
Coffeebreak
15:00 hands-on časť 3

18:00 Spoločná večera v Pivárničke Nad Rínkom

Harmonogram:
29.2.2024

9:00 teoretický úvod
Coffeebreak
10:15 hands-on časť 1
12:00 obed
13:00 hands-on časť 2
Coffeebreak
15:00 hands-on časť 3