Miniinvazívna terapia – mýtus v postrannom úseku?

220,00 

15/03/2024
MUDr. Piotr Chrzanowski
Andel Elite Dental Center

Dostupnosť 12 na sklade -

Kategórií:

Registrácia: 8:30 – 9:00
Začiatok: 9:00

Teoretická časť:

o Diagnostika defektov II triedy
o Anatómia zubov v laterálnom úseku, modelovanie okluzálnej plôšky prvých dolných molárov
o Bod kontaktu, aproximálne steny zubov-matricové systémy (výber a nasadenie), výhody sekčných matricových systémov
o Aplikačné techniky vrstvenia (tradičný kompozit vs. Bulk fill)
o Leštenie-s minimálnym spracovaním s maximálnym efektom
o Miniinvazívna preparácia v postrannom úseku
o Komplikobané prípady a ich riešenia
o Kazuistiky

Praktická časť:

o Použitie (výber a nasadenie) sekčného matricovéh systému
o Anatomická rekonštrukcia kavity II triedy