Protetické ošetrenie bez strachu, ale s rešpektom…

280,00 

27/09/2024
MDDr. Lukáš Halás
Andel Elite Dental Center

Availability: 26 in stock

Registrácia: 8:30-8:55 hod.
Začiatok: 9:00 hod.

Sylabus prednášky:

Protetické ošetrenie bez strachu, ale s rešpektom.

V celodennej prednáške sa budem snažiť poslucháčom odovzdať komplexný pohľad a praktické
rady na fixnú protetiku. Postupne si prejdeme vstupným vyšetrením, fotodokumentáciou cez
plánovanie estetickej rekonštrukcie, preparáciu, odtlačky, registráciu zhryzu až po fixáciu
protetických prác. V druhej časti prednášky sa budem venovať Teleskopickým náhradám krok po
kroku s praktickým návodom ako na to.

Náplň prednášky:

1: Vstupné vyšetrenie :

– Motivovaný a informovaný pacient / Odmietnuť pacienta nie je chybou /
– Intraorálne vyšetrenie, RTG status/ CBCT vyšetrenie
– Vstupná fotodokumentácia
– Bruxizmus / Clenching vyšetrenie, prevencia, rehabilitácia následkov

2: Liečebný plán ako komunikačný nástroj a sprievodca ošetrením

3: Návrh liečby pacienta: WAX UP / MOCK UP / Výška zhryzu

4: Predprotetické úkony:

– Biologicky kompromisný pilier, limity ošetrenia
– Ferulle efect / Čapová dostavba
– Ortodontická / chirurgická extrúzia zuba
– Spolupráca s ortodontistom, ortodontický pacient bez ortodoncie

5: Predprotetická chirurgia:

– Gummy smile treatment, chirurgické predĺženie klinických koruniek zubov

6: Kompozitné rekonštrukcie ako súčasť protetického ošetrenia:

– Predprotetická dostavba
– Kompozitná overlay priama alebo nepriama
– Kompozitná fazeta vestibulárna / palatinálna
– Most na sklenených vláknach

7: Minimálne invazívna preparácia: Znamená málo naozaj menej?

– Esteticky navigovaná preparácia, preparácia cez mock up, inštrumentárium
– Ako na diastému a čierne trojuholníky, emergence profile

8: Fazeta vs Korunka / Centric relation vs maximálna interkuspidácia, ako na odtlačky:

– Estetika frontálneho úseku: Kazuistiky
– Celková rekonštrukcia chrupu

9: TELESKOPY: história alebo budúcnosť snímateľnej protetiky?

Záver:

– Prejdeme si spoločne indikáciu, návrh práce , zhotovenie a odovzdanie.

16:00 hod.